HỖ TRỢ CẤT NHÀ NHÂN ÁI CHO THANH NIÊN NGHÈO

Nhằm hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, HEAD Trung Tâm - Thành viên Công ty Thập Nhất Phong phối hợp với Phường Đoàn An Thạnh hỗ trợ cất nhà nhân ái cho anh Nguyễn Văn Lượm, đoàn viên chi đoàn quân sự phường An Thạnh.

Hãy cùng HEAD Trung Tâm chúng tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi luôn trích một phần lợi nhuận của công ty để tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.