TRAO MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1

Tại lễ khai giảng năm học mới vào sáng ngày 05/9, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Honda Trung Tâm (Thành viên Công ty Thập Nhất Phong) đại diện Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 tại các trường tại: Thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Thành phố Cao Lãnh, huyện Tân Hồng, huyện Thanh Bình, huyện Châu Thành - Trà Vinh, huyện Trà Cú - Trà Vinh.
 
Bên cạnh đó, Honda Trung Tâm (Thành viên Công ty Thập Nhất Phong) còn tổ chức tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông cho các em học sinh, trong đó có việc chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.