CHÀO MỪNG THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Hòa cùng niềm vui chung Lễ công bố thành lập Thành phố Hồng Ngự, HEAD Trung Tâm - Thành viên Công ty Thập Nhất Phong tổ chức chạy diễu hành chào mừng Thành phố Hồng Ngự.

Đây là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng Thành phố Hồng Ngự trở thành đô thị trung tâm của vùng kinh tế biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn đã chạy diễu hành tại các tuyến đường chính nội ô Thành phố Hồng Ngự.

Chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồng Ngự.