KHUYẾN MÃI SIÊU TO - KHÔNG LO VỀ GIÁ

Ngày đăng: 31/05/2022 02:40 PM

    Giảm tiền trực tiếp khi thanh toán phụ tùng hao mòn:

    - Giảm 5% khi thanh toán hóa đơn từ 100.000đ - 500.000đ

    - Giảm 10% khi thanh toán hóa đơn trên 500.000đ