Kỷ niệm 16 năm thành lập HEAD Trung Tâm

Ngày đăng: 19/06/2022 02:13 PM

   

  - Thời gian khuyến mãi từ ngày 20/6 đến ngày 30/6.

  1/ Winner V2:

  - Giảm trực tiếp 16 triệu.

  - Quà tặng 1 nón bảo hiểm (đối với xe có biển tặng thêm áo thun, áo mưa, móc khóa).

  2/ Winner V3:

  - Giảm trực tiếp 8 triệu.

  - Quà tặng 1 nón bảo hiểm (đối với xe có biển tặng thêm áo thun, áo mưa, móc khóa).